مزایده ها
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
فرآیند امور پیمان ها
   
لیست مزایده
انتخاب تاریخ ایجاد موضوع جزییات دریافت فایل پیوست شرکت در  مزایده
1395/02/22 مناقصه انجام امور حفاظت و حراست از اراضی ملی، جنگل
1389/07/05 مزايده توليد نهال
1389/06/06 مناقصه كنترل سيل ورسوب حوزه كامه بجستان
1389/06/03 كنترل سيل ورسوب حوزه سيلاب زياران خواف