نقشه سایت
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
نقشه سایت
   
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
Search Results
Collapse تشكيلات سازمانيتشكيلات سازماني
Collapse شهرستان هاشهرستان ها
بردسکن
تایباد
تربت جام
تربت حیدریه
چناران
خلیل آباد
خواف
درگز
رشتخوار
سبزوار
سرخس
بجستان
فریمان
قوچان
کاشمر
کلات
گناباد
مه ولات
مشهد مقدس
نیشابور
طرقبه شانديز
جوين
جغتاي
زاوه
فيروزه
باخرز
Collapse معاونينمعاونين
Collapse معاونت برنامه ريزي و پشتيباني معاونت برنامه ريزي و پشتيباني
اداره امور اداري و پشتيباني
كارشناس مسئول طرح و برنامه و آمار
ذيحساب و اداره امور مالي
امور پيمانها
واحد فن آوري اطلاعات
واحد نوسازي و تحول اداري
طرح نرم افزار گردش امور مالي
اعتبار ات
تحویل سند
درخواست خريد
بخش اموال
فرم بازرسي
جدول كاربرد فرمهاي اموالي
دايره اموال
واحد كارگزيني
واحد رفاه و تعاون
واحد دبيرخانه
واحد ماشين آلات
واحد خدمات داخلي
معرفي مسئول واحد فن آوري اطلاعات
شرح وظايف طرح و برنامه و آمار
معرفي كارشناس مسئول طرح و برنامه و آمار
معرفي رئيس اداره امور اداري
شرح وظايف اداره امور اداري
Collapse معاونت فني معاونت فني
كارشناس مسئول بهره برداری
اداره جنگلداری و جنگلکاری
Collapse اداره مراتعاداره مراتع
ممیزی مراتع
اداره فني مهندسي
اداره تثبيت شن و بيابانزدايي
معرفي اداره فني و مهندسي
Collapse معاونت آبخيزداريمعاونت آبخيزداري
كارشناس مسئول حوزه آبخيز سدها
اداره مطالعات و خدمات فني
اداره ارزيابي و اطلاعات جغرافيايي
اداره امور اجرايي
Collapse معاونت حفاظت و امور اراضيمعاونت حفاظت و امور اراضي
كارشناس مسئول واگذاري و ممیزی اراضی
اداره حفاظت و حمايت
اداره بهره برداري و استعداديابي اراضي
Collapse ادارات مستقلادارات مستقل
اداره آموزش، ترویج و مشاركت مردمي
اداره حقوقی
حوزه مديريت
واحد بازرسي
يگان حفاظت
كارشناس مسئول حراست
كارشناس مسئول روابط عمومي
شرح وظايف اداره حقوقي
معرفي كاركنان اداره حقوقي
معرفي رئيس اداره حقوقي
Collapse ارتباط با ماارتباط با ما
نقشه سایت
نظرات و شكايات
پرسشهاي متداول
تماس با ما
سایتهای مرتبط
آدرس تشکل ها
مركز امداد جنگل و مرتع
پایگاه بسیج
احادیث پیرامون منابع طبیعی
تاریخچه سازمان
مركز امداد جنگل و مرتع
پست الكترونيك مسئولین
پيام مدير كل
تصاوير
مناقصات و مزايده ها
مقالات
قوانين منابع طبيعي
مراحل انجام كار
Collapse فرآیندهای روی پورتالفرآیندهای روی پورتال
Collapse مطالعات جامع اداره کلمطالعات جامع اداره کل
طرحهاي مطالعاتي اداره مطالعات وخدمات فنی آبخیزداري
Collapse طرح های مطالعاتی بیابان زداییطرح های مطالعاتی بیابان زدایی
عملیات اجرایی
طرح هاي مطالعاتي
پروژه های مشاركت مردمي
Collapse طرح های مطالعاتی اداره جنگل داری و جنگل کاریطرح های مطالعاتی اداره جنگل داری و جنگل کاری
طرح های مدیریت منابع جنگلی
طرح های ذخیره گاه جنگلی
طرح های پارک های جنگلی
طرح های بوستان های روستایی
فعالیت های متفرقه
Collapse طرح هاي مطالعاتي اداره بهره برداريطرح هاي مطالعاتي اداره بهره برداري
طرح های احیا و بهره برداری محصولات غیر چوبی
طرح هاي اجرايي بهره برداري محصولات غير چوبي
فنی و مهندسی -GIS درخواست اطلاعات
Collapse امور پیمان هاامور پیمان ها
مناقصه ها
مزایده ها
ثبت نام متقاضیان استعدادیابی
ثبت گزارش تخلفات يگان حفاظت
فرآیند رزرو مهمانسرا
فرآیند درخواست طرح مرتعداران
دايره رسيدگي
دايره حقوق و دستمزد
دايره دريافت و پرداخت و تنظيم حساب
دايره اموال
دايره اعتبارات
قانون اساسي
قانون محاسبات عمومي كشور
قانون مالياتهاي مستقيم
قانون اداري مالي جهاد كشاورزي
قانون بودجه سال 1388
ساير قوانين
فرم تراز نامه ماهيانه شهرستان
فرم جدول اطلاعات رسيدگي شهرستان
فرم جدول پرداختها و كسورات احكام
فرم درخواست وجه توسط پيمانكاران
فرم صورت وضعيت پيمانكار
فرم اضافه كاري
فرم سياهه ريز هزينه
فرم حسابرسي شهرستانها
فرم صورت مغايرت بانكي
فرم ليست پرداخت تنخواه الحساب
فرم ليست حقوق كاركنان طرحهاي شهرستانها
رسيدگي بعد از خروج توسط ديوان محاسبات
فرآيند ماده 91 ( ق م ع ك )
در امور مالي S 5 نظام آراستگي
بهبود و اصلاح روشها در امور مالي
گالري عكس امور مالي
شرح وظايف ذيحساب و اداره امور مالي
تاريخچه سازمان
تشكيلات سازمان
هدف و وظايف سازمان
نشاني و تلفن سازمان
تاريخچه اداره كل
تشكيلات اداره كل
هدف و وظايف اداره كل
نشاني و تلفن اداره كل
تصاوير آبخيزداري استان خراسان رضوي
تصاوير بيابانهاي استان خراسان رضوي
تصاوير جنگل هاي استان خراسان رضوي
تصاوير مراتع استان خراسان رضوي
سيماي منابع طبيعي و آبخيزداري كشور
سيماي منابع طبيعي و آبخيزداري استان خراسان رضوي
وضعيت پوشش گياهي استان خراسان رضوي
قابليتهاي منابع طبيعي وآبخيزداري استان خراسان رضوي
ساختار اداره امور اداري و پشتيباني
پايگاه بسيج
كميته ارتباط با دانشگاهها و مراكز پژوهشي
داخلي
خارجي
مراحل انجام كار در اداره فني و مهندسي
جدول تقسيمات سياسي شهرستانهاي استان خراسان رضوي
فرم درخواست اطلاعات از بخش GIS & RS
اولويت هاي طرحهاي پژوهشي ( پژوهشهاي كاربردي )
تصاوير محصولات غير چوبي ( گياهان دارويي و صنعتي )
اداره جنگلداري و جنگلكاري
مراحل انجام كار يا خدمت در اداره حقوقي
آمار سال 90
عكسهاي توديع و معارفه نمايندگي ولي فقيه
وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی
دفتر نمايندگي ولي فقيه
گالري تصاوير دفتر نمايندگي ولي فقيه
پروژه بين المللي ترسيب كربن بجستان
گالری عکس ترسیب کربن
English
بیانیه توافق سطح خدمت در تارنما