نشاني و تلفن سازمان
کمينه  
 |  ورود
يکشنبه 6 اسفند 1396
En
کمينه
نشاني و تلفن سازمان
   

نشانی سازمان : تهران - بزرگراه ارتش ( ابتدای جاده لشگرك ) - بعد از مينی سيتی
كدپستی :  1955756113
تلفن : 45-22446539
نمابر : 22446523
ارتباطات مردمی : 22488476
تلفن گويا : 22446555