كارشناس مسئول بهره برداری
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
کمينه
اطلاعات مفيد
   
 
 
 
 
 
     
  
کمينه
معرفي كارشناس مسئول بهره برداري
   

 

 

 
     
  
کمينه
شرح وظایف كارشناس مسئول بهره برداری
   

1 – شناسائي رويشگاههاي محصولات غير چوبي و پايه هاي مولد به لحاظ كمي و كيفي.
2 – نظارت بر رويشگاههاي محصولات غير چوبي به منظور تهيه طرحهاي بهره برداري در عرصه هاي مستعد.
3 – نظارت و پيگيري در مراحل تهيه طرحهاي توسعه - احيا و بهره برداري از محصولات غير چوبي تا مرحله تصويب نهائي و تنظيم قرارداد برداشت محصول.
4 – نظارت دقيق بر حسن اجراي تعهدات پيمانكاران طرحهاي بهره برداري از محصولات غير چوبي جنگلي و مرتعي.
5 – نظارت بر امر دپو ، صدور گو.اهي حمل در داخل و خارج استان و صدور مجوز صادرات محصولات غير چوبي. 
6 – پيگيري لازم به منظور وصول بهره مالكانه و عوارض كشتارگاهها.
7 – كنترل و نظارت بر طرحهاي بهره برداري در قالب طرح پايش.

 8 - پيگيري وصول عوارض كشتارگاهها.

 

 
     
  
کمينه
فعالیت های عمده كارشناس مسئول بهره برداری
   
فعاليتهاي عمده ادارات منابع طبيعي استان در زمينه بهره برداري از محصولات غير چوبي عبارتند از:

  

 1- شناسايي ، حفاظت ، احياء و توسعه رويشگاههاي محصولات غير چوبي.
2- نظارت به كميت و كيفيت طرحهاي واگذار شده با در نظر گرفتن اصل استمرار توليد (بر اساس برآورد توليد ضمن جلوگيري از تخريب رويشگاهها).
3- مشاركت دادن بهره برداران بومي در اجراي طرحهاي مصوب با (ارائه ي آموزشهاي لازم به بهره برداران و مجريان طرح‌هاي بهره برداري ).
4- ايجاد اشتغال و كسب درآمد ارزي حاصل از صادرات محصولات غير چوبي.

 

 
     
  
کمينه
برداشت محصولات غير چوبي
   
بهره برداري از محصولات غير چوبي و گياهان داروئي :
 
با پيشرفت علوم پزشكي بتدريج داروهاي شيميائي جايگزين داروهاي گياهي شد واستعمال آنها بمرور زمان شدت وگسترش يافت.با گذشت زمان و روشن شدن ضرر و زيان‌هاي ناشي ازمصرف دارو‌هاي شيميائي وپبشرفت علوم و دانش روزافزون پزشكي، دانشمندان علاقه بيشتري به گياه درمان  plant therapy ابراز داشته‌اند. بطوريكه پژوهشگران دانشگاه‌ها، مراكز تحقيقاتي، كارخانه‌ها و سازمان بهداشت جهاني برنامه وسيعي جهت استفاده از گياهان داروئي تدارك ديده و مشتاق استفاده از گياهان داروئي شفا بخش مي‌باشند.
اسناد چند هزارساله موجود در تاريخ طب وداروسازي مبين تجربيات واطلاعات ارزشمند گياه درماني با استفاده از گياهان خوراكي، سبزي‌ها، قارچها، انواع ميوه درختان جنگلي، صمغ، شيرابه، مان‌ها،گال وگياهان داروئي وصنعتي مي‌باشد.
سرزمين دانش پرور ما كه داراي فرهنگ بسيار غني پزشكي و درماني مي‌باشد,سهم بزرگي در پيشرفت طب وگياه درماني دارد، بطوريكه: در قرون هشتم تا دهم ميلادي دانشمندان ونوابغي بلند پايه همچون ابوعلي سينا، ذكرياي رازي، علي بن عباس مجوسي اهوازي، ابومنصور موفق هروي و سيد اسماعيل جرجاني وحكيم مومن به جامعه ي پزشكي (علم وطبابت) پرداخته و قرنهاي متمادي علوم پزشكي ودرماني جهان را تحت تاثير قرار دادند، بطوريكه از هر كدام اين دانشمندان نيز فارماكوبه‌هاي مدوني از داروهاي گياهي (ليست داروهاي مفيد) به يادگارمانده است.
كشور ما ايران يكي از ممالك معدود جهان بشمار ميرود كه داراي تعداد بسيار متنوعي از گونه‌هاي گياهان داروئي و صنعتي در عرصه جنگلها و مراتع خود مي‌باشد.
چنانچه محصولات اصلي جنگلها و مراتع را چوب و علوفه در نظر بگيريم، در كنار اين محصولات گروهي از فرآورده‌ها مشتمل بر اجزاء و قسمتهاي مختلف برخي از گياهان جنگلي و مرتعي وجود دارند كه تحت عنوان محصولات غير چوبي جنگلي و مرتعي شناخته مي‌شوند.اين فرآورده‌ها كه از گياهان دارويي و صنعتي استحصال مي‌شوند، شامل اجزا و قسمتهايي چون گل،سر شاخه ها؛برگ، ساقه، پيازريشه،ريزوم غده، گال، ميوه، دانه پوست، صمغ مان اين گياهان مي‌باشد.
 اصولا استمرار و تداوم توليد مستلزم بهره برداري صحيح، اصولي و بهينه از منابع طبيعي تجديد شونده مي‌باشد.
 
     
  
کمينه
انواع فرآورده های فرعی جنگلی و مرتعی
   

انواع فرآورده هاي جنگلي و مرتعي :

  

انواع محصولات ياد شده بر حسب ارزش و اهميت نوع محصول ، ميزان علاقه و وابستگي روستائيان و عشاير به استفاده از آنها ، درجه حساسيت گياه به شيوه يا روش متداول بهره برداري و تاثيرات ناشي از آن بر بقاء و تجديد حيات رويشگاه به :
1- فرآورده‌هاي مجاز به بهره برداري .
2- فرآورده‌هاي مجاز مشروط كه بهره برداري از آنها صرفا در قالب طرحهاي بهره برداري و انعقاد قرارداد با ادارات منابع طبيعي مجاز مي‌باشد .
3- فرآورده‌هاي جنگلي و مرتعي غير مجاز به بهره برداري.

  فرآورده هاي مجاز به بهره برداري

 بهره برداري اقلام ذيل به لحاظ پراكنش  و تجديد حيات طبيعي گياهان مولد و به جهت حمايت از توليد و صادر كنندگان نياز به مجوز بهره برداري نداشته و بهره مالكانه به آن تعلق نمي‌گيرد، مانند: نسترن وحشي -گل گاو زبان - گل بومادران - گل ختمي- گل پنيرك (خبازي) - گل تاجريزي -گل پر - گل تاج خروس وحشي - گل بنفشه - گل حلوا – گل ساعتي – گل كاسني – گل نيلوفر – گل گندم – گل ريواس – گل جعفري – گل پونك – گل بالنگو – قدومه شيرازي – اسفرزه – ترنجبين – شيرخشت – برگ بو – بارهنگ - مريم گلي - گلرنگ - گال بنه - ميوه زرشك - بابونه - اسطوخدوس – اسپند – خاكشير – ريواس وحشي - برگ اكاليپتوس و ...

 بهره برداري از محصولات در قالب طرح‌هاي بهره‌برداري و انعقاد قرارداد :

به منظور حفظ و حمايت و احياء پايه‌هاي مادري مولد محصولاتغير چوبي كه جنبه صادراتي دارند هر گونه بهره برداري و برداشت به دليل اكوسيستم خاص و حساس رويشگاهي آنها مي‌بايست تحت نظارت انجام پذيرد تا ضمن جلوگيري از انقراض آنها، بتوان از ميزان رويش سالانه آنها بهره برداري مستمر نمود. اين اقلام عبارتند از:
درمنه - علف گاو زبان - گل نرگس - برگ كنار- برگ مورد - زيره سياه - اشنيان (شغار) ريشه سريش - پسته جنگلي - ميوه ناخنك - آويشن - موسير - قره قات - گز علفي - تركه ارغوان - آنغوزه تلخ و شيرين - كتيرا - وشاء (كندل) - ميوه بنه - بادام جنگلي (بادامشك)- باريجه- گردو و فندق جنگلي و سقز- كرفس وحشي.

تبصره:
1- بهره برداري از اقلام فوق الزاما مي‌بايست در قالب طرح مدون و انعقاد قرارداد صورت گيرد .
2- بهره مالكانه محصولات فوق به ميزان برآورد شده در كتابچه طرح مربوطه خواهد بود.

3- انجام تعهدات احيائي جزء لاينفك طرحها خواهدبود ( صدور گواهي حمل منوط به انجام تعهدات احيائي است )

 فرآورده‌هاي جنگلي و مرتعي غير مجاز به بهره برداري و ممنوع الصدور :

بعلت شرايط خاص رويشگاهي و اكوسيستم بسيار شكننده و حساس و به لحاظ شرايط خاص حاكم بر تجديد حيات طبيعي اين گياهان، بهره برداري از اقلام ذيل سبب انقراض منبع توليد و از هم گسيختگي تعادل اكولوژيكي گياهي جانوري و محيط خواهد شد بنابراين بهره برداري از آنان ممنوع مي‌باشد. اين فرآورده‌ها عبارتند از:
ريزوم ثعلب - پياز و گل سرنگون - پياز نرگس - ريشه ختمي - ريشه كاسني - چوب و ريشه ريوند چيني (ريواس وحشي) ريشه چوبك - ريشه روناس (برداشت از مراتع ) پوست درخت محلب - سنبل الطيب - هميشك - مهرخوش - چله داغي - سورنجان - ريشه خاص - كوله خاص - ريشه زنبق - ريشه شيرين بيان - (برداشت از مراتع) – ريشه كوكب.
بدين سان: مديريت پايدار در عرصه‌هاي منابع طبيعي تجديد شونده (جنگلها و مراتع ) مستلزم مشاركت فعال تمامي بهره برداران مي‌باشد تا ضمن حفظ گونه‌هاي گياهي مولد شاهد بهره برداري صحيح و اصولي در عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي باشيم .
 
 
     
  
کمينه
بهره برداری در استان خراسان رضوي
   
وضعيت بهره برداري از گياهان دارويي در استان خراسان رضوي :
استان خراسان رضوي داراي گستره وسيعي از عرصه‌هاي منابع طبيعي تجديد شونده ورويشگاههاي طبيعي گونه‌هاي متنوعي از گياهان مولد محصولات غير چوبي جنگلي، مرتعي وداروئي مي‌باشد. بطوريكه مي‌توان از نقطه نظر ميزان بهره برداري و ارزش اقتصادي از گياهاني نظير باريجه، آنغوزه شيرين، وشاء( كندل) ، سريش، ريواس، قره قات، آويشن، زيره سياه، شيرين بيان، كتيرا، پسته وبنه و بادامشك نام برد.
بديهي است با شناخت هر چه بهتر اين مواهب الهي و پي بردن به خواص مختلف داروئي، خوراكي، كاربردي - صنعتي (لزوم حفاظت و حمايت از محصولات غير چوبي جنگل و مرتع) و توجه به شيوه‌هاي صحيح واصولي بهره برداري مي‌توان با تلاشي مضاعف قدمهاي مفيد و موثري در رابطه با پايداري اين منابع ارزشمند برداشت.لذا به منظور پايداري منابع طبيعي تجديد شونده مشاركت مفيد و موثر مردم در بهره برداري صحيح و اصولي از عرصه‌هاي جنگلي و مرتعي الزامي است.
محصولات غير چوبي بر حسب ماهيت و نحوه استحصال عبارتند از:
الف - صمغهاي نباتي: انواعي از ترشحات گياهان نظير باريجه ،آنغوزه،وشاء،كتيرا.
ب - مان‌هاي گياهي: مان، ترشحات شيرين مزه و قندگياهي است كه بر اثر فعاليت حشرات بر روي اندامهاي جوان و يا عكس العمل گياه در مقابل عوامل مكانيكي به بيرون تراوش مي‌نمايد نظير گز شهداد – شير خشت...
ج - اندامهاي زير زميني: شامل انواع گوناگوني از ريشه‌ها، پياز‌ها و ساقه‌هاي زير زميني است كه جنبه ي صنعتي و يا داروئي دارند مثل ريشه ي شيرين بيان، ريشه ي ختمي و سريش...
د - ميوه‌ها و دانه‌ها: نظير زيره، خاكشير، بارهنگ و...
ه - گلهاو برگهاي گياهان مرتعي: همچون گل ختمي، گل گاو زبان ، گل بنفشه، آويشن و كلپوره …
 
     
  
کمينه
محصولات غير چوبي استان خراسان رضوي
   
عمده محصولات غير چوبي جنگلي و مرتعي استان خراسان رضوي:
عمده اين محصولات به لحاظ وسعت رويشگاهها و يا ارزش اقتصادي عبارتند از:
آنغوزه شيرين - باريجه - كتيرا - آويشن - زيره كوهي - بومادران - بادامشك - چاي كوهي - درمنه - كاكوتي - ريواس - پسته جنگلي - شيرين بيان - بنه - قره قات - تركه ارغوان - سريش - گردو جنگلي - موسير - كلپوره - گلرنگ - زدو - گل گندم - شكرتيغال - اشنيان - وشاء- زرشك كوهي - خاكشير - اسپند - ريواس - سماق و ترنجبين
.....
 
     
  
کمينه
شناسنامه طرح هاي احياء و بهره برداري محصولات غير چوبي
   
 
     
  
..................................نظرسنجی
   

 


نظر شما درباره کیفیت مطالب پورتال چه می باشد؟
 

تایید فرم ممیزی 
 
     
.................................کاربران آنلاین
   
عضويت:
آخرين ها:fakhrgholami
امروز جديد:0
ديروز جديد:0
سرتاسر:472

كاربران فعال:
بازدیدکنندگان :23
اعضا:0
مجموع:23

در حال حاضر فعال:
بازدید دیروز: 107
بازدید امروز: 18
بازدید این ماه: 1795
بازدید کل: 314044