پست الكترونيك مسئولین
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
آدرس پست الكترونيك مديريت، معاونين و روساي ادارات ستادي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي
   

آدرس پست الكترونيك مديريت، معاونين و روساي ادارات ستادي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضوي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

پست الكترونيك (ايميل)

1

علیرضا صحرائی

مدیر کل منابع طبيعي و آبخيزداري

TopManager@nr-khr.ir

2

سيد محمد حسينيان فرد

مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه

velayat@nr-khr.ir

3

امیر حسین جراح زاده

 معاون برنامه ريزي، توسعه مدیریت و منابع

BP-Vicer@nr-khr.ir

4

علی اصغر طالبان فرد

 سرپرست معاونت فني

F-Vicer@nr-khr.ir

5

امید طهماسبی زاده

 معاون حفاظت و امور اراضی

مسئول بهبود محیط کسب و کار

  تلفن: 38011227


HO-Vicer@nr-khr.ir

6

محمود اعظمي راد

معاون آبخيزداري

A-Vicer@nr-khr.ir

7

امین رمضانیان

فرمانده يگان حفاظت

YeganLeader@nr-khr.ir

8

محمد رضا لطفی

مشاور و رئيس حوزه مديريت

HeadAdmin@nr-khr.ir

9

حميد نور

كارشناس مسئول روابط عمومي

R-InchargeExpert@nr-khr.ir

10

حميد علي احمدي

رئیس اداره حراست

H-Manager@nr-khr.ir

11

محمود زنگنه

سرپرست اداره مدیریت عملكرد

Bazrasi@nr-khr.ir

12

میثم ایوانی

سرپرست اداره فناوری اطلاعات و تحول اداری

ITManager@nr-khr.ir

13

محمد تقي لساني

رئيس اداره مطالعات و مهندسي

Research-Manager@nr-khr.ir

14

عليرضا كهربائي اول

رئيس اداره آموزش، ترويج و مشاركت های مردمي

AT-Manager@nr-khr.ir

15

فرحناز مهدی زاده

رئیس اداره امور اداري، پشتيباني و رفاه

OP-Manager@nr-khr.ir

16

احمد قويدل

ذيحساب و رئيس اداره امور مالي

Financial-Manager@nr-khr.ir

17

امیر حسین جراح زاده

رئیس اداره برنامه ریزی، بودجه و هماهنگی طرح ها

tb-manager@nr-khr.ir

18

              

رضا سنجری

مسئول امور پيمانها

PaymanManager@nr-khr.ir

19

محمود قربانی مقدم

رئیس اداره امور مراتع

M-Manager@nr-khr.ir

20

محمد حسن آهار

رئيس اداره امور بيابان

FB-Manager@nr-khr.ir

21

حمید آهنی

رئیس اداره جنگلكاري و جنگلداري

J-Manager@nr-khr.ir

22


محمد حسین پور عباس

كارشناس مسئول بهره برداري

B-InchargeExpert@nr-khr.ir

23

محسن زارع

سرپرست اداره حفاظت و حمايت منابع طبیعی

HH-Manager@nr-khr.ir

24

زهرا سمائی

رئیس اداره حقوقي

Legal-Manager@nr-khr.ir

25

سيد ناصر مرجاني

رئیس اداره استعداد يابي و بهره برداري از اراضي

V-Manager@nr-khr.ir

26

رضا دهقان

سرپرست اداره مميزي اراضی و حد نگاری

MA-Manager@nr-khr.ir

27

محمد آقابیگی

رئیس اداره کنترل سیلاب و آبخوانداری

AAG-Manager@nr-khr.ir

28

محمود روشندل

رئيس اداره آبخیزداری و حفاظت خاک

OE-Manager@nr-khr.ir

 

 

 

 

 

 
     
آدرس پست الكترونيك روساي ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستانهاي استان خراسان رضوي
   

آدرس پست الكترونيك روساي ادارات منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستانهاي استان خراسان رضوي

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

پست الكترونيك (ايميل)

1

هادی مجدی

سرپرست اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان باخرز

BakharzManager@nr-khr.ir

2

مصطفی خاکپور بجستانی

رئيس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان بجستان

BajestanManager@nr-khr.ir

3

مجید هزاره مقدم

سرپرست اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان بردسكن

BardaskanManager@nr-khr.ir

4

محمد رضا عليپور

رئيس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان تايباد

TaybadManager@nr-khr.ir

5

رضا زارع

رئیس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان تربت جام

TorbatjamManager@nr-khr.ir

6

عليرضا قادري تربتي

رئيس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان تربت حيدريه

TorbatheydariyeManager@nr-khr.ir

7

اسلام خيرآبادي

رئیس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان جغتای

joghatayManager@nr-khr.ir

8

عباسعلي حسين آبادي

رئيس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان جوین

joveinManager@nr-khr.ir

9

مصطفی معینی صالح

رئیس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان چناران

ChenaranManager@nr-khr.ir

10

مهدی مظفر جلالی

رئيس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان خليل آباد

KhalilabadManager@nr-khr.ir

11

امیر حسین گندمکار

رئیس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان خواف

KhafManager@nr-khr.ir

12

مسعود وظيفه دار يزد

رئيس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان خوشاب

KhooshabManager@nr-khr.ir

13

حمید رضا شرفخانی

رئيس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان درگز

DargazManager@nr-khr.ir

14

سعید محبی نصرآبادی

سرپرست اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان رشتخوار

RoshtkharManager@nr-khr.ir

15

محمود نجفي

رئيس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان زاوه

zavehManager@nr-khr.ir

16

قاسم آخوندي

رئيس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان سبزوار

SabzevarManager@nr-khr.ir

17

حمید رضا سينائی

رئیس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان سرخس

SarakhsManager@nr-khr.ir

18

مهدی چکنه

سرپرست اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان طرقبه و شاندیز

Torghabeh-shandizManager@nr-khr.ir

19

سید کمال الدین حیدری منش

رئیس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان فريمان

FarimanManager@nr-khr.ir

20

حسین سهرابی

رئيس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان فیروزه

FerozeManager@nr-khr.ir

21

مهدی چکنه

رئيس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان قوچان

GhochanManager@nr-khr.ir

22

سید رضا نجفی فدافن

رئيس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان كاشمر

KashmarManager@nr-khr.ir

23

مهدی نعیمی یزدیهای مشهد

رئیس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان كلات

KalatManager@nr-khr.ir

24

مجتبی محرابی

رئيس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان گناباد

GonabadManager@nr-khr.ir

25

رضا دهقان

رئيس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان مشهد مقدس

MashhadManager@nr-khr.ir

26

سعید رضا فلاح

رئیس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان مه ولات

MahvelatManager@nr-khr.ir

27

علي اصغر سهلي

رئیس اداره منابع طبيعي و آّبخيزداري شهرستان نيشابور

NeyshaboorManager@nr-khr.ir