اداره بهره برداري و استعداديابي اراضي
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
کمينه
اطلاعات مفيد
   
 
 
 
     
  
کمينه
معرفي رئيس اداره استعداد يابي و بهره برداري از اراضي
   

نام :  سید ناصر

نام خانوادگي : مرجانی

مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي :

سمت : رئيس اداره استعداديابي و بهره برداري از اراضي

سوابق اجرايي :

-

سوابق علمي، پژوهشي وتحقيقاتي:

 

 

 

 
     
  
کمينه
شرح وظايف اداره استعداد يابي و بهره برداري از اراضي
   

شرح وظايف اداره استعداديابي وبهره برداري از اراضي :

 

استعداديابي اراضي باهدف شناسائي وتعيين قابليت اراضي براي بهره برداريهاي كشاورزي وغيركشاورزي و واگذاري آن از طريق سازمان جهاد كشاورزي (امور اراضي)

مراحل انجام كار:

1-  بررسي درخواست واصله از امور اراضي وانطباق موقعيت پيشنهادي از جهت ممنوعيت ها ومحدوديت ها درواگذاري اراضي.

2-  تكميل فرم اعلام وضعيت وتهيه نقشه موقعيت زمين انتخابي توسط اداره منابع طبيعي شهرستان وبررسي آن در اداره استعداديابي.

3-     پيگيري لازم براي پياده نمودن قطعه زمين انتخابي برروي نقشه هاي اصلي توسط اداره  فني و مهندسي.

4-     بررسي موقعيت زمين شناسائي شده ازجهت صدور سند مالكيت ونداشتن معارض قانوني.

5-  بررسي موقعيت زمين انتخابي از جهت واقع شدن درمحدوده پروانه چرا ورعايت تبصره يك ماده47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.

6-     معرفي زمين شناسائي شده به مديريت امور اراضي جهت انجام ساير تشريفات قانوني واگذاري اراضي.

7-   صدور مجوز تحويل وتحول پس از اعلام مديريت مزبور مبني بر موافقت كميسيونهاي كشاورزي وغيركشاورزي باواگذاري زمين، به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان.

8-  تفكيك قطعه مورد واگذاري بنا به درخواست واعلام مديريت امور اراضي جهت  انتقال قطعي اراضي بنام مجري طرح.

9-     تنظيم صورتجلسه وتحويل وتحول اراضي واقع در محدوده وحريم شهرها به سازمان مسكن و شهرسازي.

10- پيگيري لازم درخصوص پرونده هاي موضوع كميسيون ماده34 (اراضي تصرفي) و رفع ايرادات واشكالات آنها وتفكيك وانتقال قطعي اراضي مزبور به متقاضيان.

11- پيگيري درخواست واگذاري اراضي ملي ودولتي دستگاههاي دولتي ازطريق تبصره يك ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (كميسيون مستندسازي).

12- ارائه گزارش آمارعملكرد سه ماهه به سازمان متبوع.

13- شركت درجلسات استاني و شهرستانها.

14- پاسخگوئي به نامه ها و ارباب رجوع.

 

 
     
  
..................................نظرسنجی
   

 


نظر شما درباره کیفیت مطالب پورتال چه می باشد؟
 

تایید فرم ممیزی 
 
     
.................................کاربران آنلاین
   
عضويت:
آخرين ها:fakhrgholami
امروز جديد:0
ديروز جديد:0
سرتاسر:472

كاربران فعال:
بازدیدکنندگان :9
اعضا:0
مجموع:9

در حال حاضر فعال:
بازدید دیروز: 107
بازدید امروز: 18
بازدید این ماه: 1795
بازدید کل: 314044