اداره فني مهندسي
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
کمينه
ساختار اداره فني و مهندسي
   
 
 
 
     
  
کمينه
فرمهاي درخواست اطلاعات از اداره فني و مهندسي
     
     
  
کمينه
شرح وظايف اداره فني و مهندسي
   

 

 شرح وظايف اداره فني و مهندسي :
- نقشه برداري اجراي ماده 2 وتهيه نقشه هاي 13و 39 جهت اخذ سند.
- تهيه لايه تفكيك انفال در راستاي پروژه موزاييك نقشه هاي سنواتي جهت رسيدن به كاداستر منابع طبيعي (در دست اقدام ).
- تهيه نقشه پوشش گياهي استان خراسان بزرگ با استفاده از سنجش از دور (RS) و رقومي سازي آن در قالب سيستم اطلاعات جغرافيايي ( (GIS و ارائه آن به صورت نقشه جهت متقاضيان.
- تهيه نقشه هاي رقومي كانونهاي بحران فرسايش بادي.
- تهيه و خريد تصاوير ماهواره اي استر(ASTER) ، تهيه مدل سه بعدي زمين از آن و تهيه نقشه هاي شيب ، جهت ، ارتفاع استان ، تهيه عكس نقشه شهرستانها، تهيه نقشه هاي 1:25000 رقومي استان.
- تهيه بانك اطلاعات جامع مطالعات منابع طبيعي شامل مرز محدوده هاي مطالعاتي جنگل ، مرتع ، بيابان ،آبخيزداري و بهره برداري از محصولات فرعي.
- تهيه لايه هاي رقومي آماده مربوط به ساير ارگانها.
- عضو كميسيون GIS استان زير مجموعه كميته آمايش ،جمعيت و محيط زيست استان رئيس و دبير كميته منطقه اي كميسيونGIS استان.
- پروژه هاي در دست اقدام :
· پروژه بانك اطلاعات جامع منابع طبيعي.
· پروژه موزائيك نقشه هاي سنواتي تفكيك انفال.

 

 
     
  
کمينه
معرفي رئيس و معاون اداره فني و مهندسي
   

نام : سيدحمزه

نام خانوادگي : بديعي نامقي

سمت: رئيس اداره فني و مهندسي

مدرك تحصيلي : فوق ليسانس

رشته تحصيلي : مهندسي منابع طبيعي - مديريت مناطق بياباني

سوابق اجرايي:

کارشناس زمين شناسي ازسال 1367 تا1381در جهاد سازندگي –كميته كشاورزي و اداره كل منابع طبيعي خراسان،  معاون اداره فنی مهندسی ازسال 1381 تاكنون در اداره کل منابع طبيعی استان خراسان- اداره مهندسي

سوابق علمي ، پژوهشي و تحقيقاتي:

– همکارطرح هاي  تحقيقاتی تهيه شناسنامه آبخيزداری کويرنمک ، بررسی زمين لغزش اسفيدان ، بررسی فرسايش ورسوب در حوزه سدکارده ، شناسايي ناهمواريهاي ماسه اي استان خراسان رضوي براساس مطالعات مرفولوژيكي (مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي) ، تهيه GIS منطقه ای شهرستان مشهد (دانشگاه فردوسی مشهد)- تحليل اقتصادي واگذاري مراتع در چارچوب طرحهاي مرتعداري (جهاد دانشگاهي واحد مشهد)

– ارائه مقاله "تحليلي بر هزينه و فايده دام در شيوه دامداري وابسته به مرتع و چگونگي تقويت بنيه اقتصادي مرتعداران " ارائه شده در ششمين كنفرانس اقتصاد كشاورزي ايران 8و9 آبان 1386-مشهد(همكار)

- ارائه مقاله ارزيابي و تهيه نقشه بيابانزايي جنوب نيشابور با استفاده از مدل مدالوس (ژورنال بين المللي آسيايي ميكروبيولوژي ، بيوتكنولوژي و علوم محيطي).

- همكاري مطالعات زمين شناسی بيش از 13  سد خاکی در استان خراسان در سالهای 1368 تا 1370

- همكاري درمطالعات زمين شناسی کانال آبرسانی دشت نساء بم استان کرمان

– تهيه مطالعات زمين شناسی وژئومورفولوژی 13طرح  مطالعاتی مديريت  منابع طبيعی و مديريت مناطق بياباني آهنگران قاين , فيروز کوه تربت جام و تندک سبزوار، گلول شيروان، کريزان  قاين , کجه چهنو فردوس , کالشور سبزوار, خور بيرجند, قاسم آباد بجستان , جسين آباد غيناب بيرجند,صمدآباد سرخس و ريگ عمرانی گناباد

– مديرپروژه و مسئول بخشهاي  سنتز وبرنامه ريزی و زمين شناسي و ژئومرفولوژيكي طرح هاي  مطالعاتی مديريت منابع طبيعی ازغند تربت حيدريه  ، اوغاز شيروان و حوزه سدکارده مشهدورودمعجن تربت حيدريه

– مديرپروژه پوشش گياهی و کاربری اراضی استان خراسان در سالهای 1381 و  1382

- ناظر بيش از 30 طرح مطالعاتي جنگل ، مرتع و بيابان

- عضو كميته فني اداره كل منابع طبيعي استان خراسان رضوي

- دبيركميته منطقه اي GIS استان خراسان رضوي

- عضو كميته نظام پذيرش و بررسي پيشنهادات اداره كل

- نماينده تام الاختيار اداره كل دركميسيون GIS استان خراسان رضوي

- عضو كميته برنامه ريزي ، نظارت و هماهنگي مطالعات سازمان جهاد كشاورزي

- ارائه سميناركارشناسي ارشد: برآورد پتانسيل فرسايش بادي توسط روش تجربي اريفر

- پايان نامه كارشناسي ارشد: ارزيابي وضعيت فعلي بيابانزايي با استفاده ازGIS  و RS جهت مقايسه مدلهاي فائو – يونپ و مدالوس

- داراي پروانه نظارت برمعادن

- عضو شوراي كاربران GIS سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي

- عضو ستاد تدوين بودجه اداره كل

- عضو شوراي تحقيقات كاربردي سازمان جهاد كشاورزي سالهاي 1382 تا 1384

- دبيركميته پژوهش اداره كل منابع طبيعي در سالهاي 1382 تا 1384

 

 
     
  
کمينه
............زمان
   

سه شنبه 29 خرداد 1397
 
     
  
کمينه
.............كاربران آنلاين
   
عضويت:
آخرين ها:fakhrgholami
امروز جديد:0
ديروز جديد:0
سرتاسر:472

كاربران فعال:
بازدیدکنندگان :57
اعضا:0
مجموع:57

در حال حاضر فعال:
بازدید دیروز: 107
بازدید امروز: 18
بازدید این ماه: 1795
بازدید کل: 314044
 
     
  
..................................نظرسنجی
   

 


نظر شما درباره کیفیت مطالب پورتال چه می باشد؟
 

تایید فرم ممیزی