اداره امور اجرايي
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
کمينه
فرم خلاصه طرح ( ويژه طرحهاي منابع طبيعي و آبخيزداري )
     
     
  
کمينه
اطلاعات مفيد
   
 
 
     
  
کمينه
شرح وظايف اداره امور اجرايي
   

شرح وظايف اداره امور اجرائي :

1- ارائه پيشنهاد اعتبارات ساليانه (ملي واستاني ) بر اساس پروژه هاي مطالعه شده و شاخصهاي موجود و   اعلام نظر در خصوص نوع و حجم عمليات جهت ابلاغ به شهرستانهابا همكاري طرح و برنامه اداره كل ودفاتر متبوعه در سازمان .

2- انتخاب بهترين روش اجرائي با توجه به شرايط محيطي ،اجرائي واجتماعي و اقتصادي در هر حوزه اجرائي .

3- پيگيري تحويل و ارائه نقشه ها و دستور العملهاي اجرائي به شهرستانها وپيمانكاران طرف قرارداد به نحو مقتضي .

4- انجام مقدمات مناقصه براي پروژه هاي پيماني و پيگيري تا حصول نتيجه با همكاري امور پيمانها

5- بازديد از پروژه هاي اجرائي  ( قبل  ، حين و بعد از اجرا ) ونظارت عاليه بر روند كمي و كيفي اجراي پروژه ها و عملكرد مجريان .

6- بررسي صورت وضعيتهاي پيمانكاران توسط ناظرين مقيم و عاليه و تاييديه پايان وحسن انجام كار پروژه ها.

7- ارائه گزارش پيشرفت فيزيكي ماهيانه به طرح و برنامه و پاسخگوئي در مورد پروژه ها ي اجرائي ودر خواست آْبخيز نشينان به مراجع ذيصلاح

8- پيگيري امور پشتيباني و خدمات فني پروژه ها نظير نقشه بر داري ، آزاد سازي اعتبارات ، خريد نهاد ها و....

9 - جمع بندي ، بررسي و پيگيري پروژه هاي مشاركت مردمي وتسهيلاتي با همكاري طرح و برنامه اداره كل .

10- ارجاع نقطه نظرات و مسائل لازم در خصوص امور اجرائي شهرستانها وستاد استان به منظور پيگيري مراجع مربوطه .

 

 
     
  
کمينه
گزارش فرآيند پروژه هاي مشاركت مردمي در آبخيزداري
   

بنام خدا

 

در محلهاي كه امكان مهار آبهاي سطحي و روان آب حاصل از بارندگي و ذوب برفها وهمچنين در پايين دست ويا مجاورت اين محل ها زمينهاي قابل كشت وجود دارد وبعلت كم آبي وياكم بازدهي اينگونه زمين ها در حال حاضراز بهره وري خوبي برخوردار نمي باشد  مي توانيم طرحهائي رابا استفاده از تسهيلات مشاركت مردمي اجرا كنيم كه فايده هاي زيادي دارند مي توانيم قنات ويا چشمه هاي كه براي آبياري زمين هاي پايين دست استفاده مي شود را از خشك شدن نجات بدهيم هم از هدر رفتن سيلابهاي بهاري و هم از شسته شدن خاكهاي حاصلخيز كه ارزش فراواني دارند جلوگيري كرده و با اجراي پروژه هاي آبخيزداري كه شامل احداث بندهاي خاكي كوتاه ، بند سنگي ملاتي ، بند گابيوني ، پشته هاي خاكي ، بانكت بندي ، تراس بندي ، سكو بندي زمينهاي شيبدار مي باشد. با اين شيوه كاراز توانايي وتوانمندي  بهره وران و بهره برداران  درتامين اشتغال افراد خانواده وهمچنين كسب درآمد بهره بگيريم براي استفاده از تسهيلات بانكي مالكين مي توانندبا مراجعه به  اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان ويا بخشهاي تابعه درخواست خود را ارايه نمايند.

كارشناس آبخيزداري اداره پس از بر رسي اوليه به محل مراجعه و كروكي محل را برداشت مي كند بعد از اينكه وضعيت مالكيت مشخص شد  طرح توسط كارشناس آبخيزداري تهيه و پس از امضا ء رئيس اداره شهرستان فرم تكميل شده را كه شامل مشخصات طرح و مشخصات مجري و ساير اطلاعات لازم مي باشد به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان معاونت آبخيزداري ارسال مي نمايد فرم هاي واصله توسط كارشناس طرحهاي تسهيلاتي ومشاركت مردمي جمع بندي ، بررسي و در صورت نياز با هماهنگي شهرستان به محل مراجعه و طرح مورد كارشناسي مجدد قرار مي گيرد پس از بر رسي طرحها در كار گروه كارشناسي با حضور نماينده سرپرستي بانك كشاورزي ، طرحهاي مصوب توسط سرپرستي بانك به شعبه شهرستان جهت تشكيل پرونده و عقد قرارداد ابلاغ مي گردد همزمان رونوشت به اداره كل ونهايتا به شهرستان ارسال مي شود اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان به متقاضي اطلاع رساني مي كند طرح مصوب تسهيلاتي تحت نظارت كارشناس آبخيزداري شهرستان مي باشد .

ضوابط و شرايط منابع مالي طرح ها با تلفيق سهم متقاضي ، دولت و سهم الشركه بانك به نسبتهاي معيني تامين مي گردد نرخ سود و كارمزد تسهيلات مصوب معادل 12 در صد مي با شد كه با احتساب بخشودگي قسمتي از اصل و سود سهم دولت پس از اجراي كامل تعهدات و تائيد كار گروه استاني ، حدود 9 در صد خواهد بود طول مدت دوره اجرا طرح حداكثر دو سال و مدت باز پرداخت اصل و سود تسهلات با احتساب دوره مشاركت ، حداكثر 10 سال از زمان پرداخت تسهيلات مي باشد اعتبارطرح به گونه اي تامين كه با اين اعتبار طرح تكميل وبه بهر ه برداري برسد  استفاده از طرح ها ئي كه با مشاركت بهره برداران واز طريق تسهيلات بانكي اجرا مي شودازراهنمايي كارشناسان اداره آبخيزداري و، نظارت مستمر اين كارشناسان برخوردار واصول فني واطلاعات تخصصي جهت اجرايي بهتر طرح ارائه مي شود .

 

 

تهيه كننده :

غلامرضا شوريي

 

 

 
     
  
..................................نظرسنجی
   

 


نظر شما درباره کیفیت مطالب پورتال چه می باشد؟
 

تایید فرم ممیزی 
 
     
.................................کاربران آنلاین
   
عضويت:
آخرين ها:fakhrgholami
امروز جديد:0
ديروز جديد:0
سرتاسر:472

كاربران فعال:
بازدیدکنندگان :69
اعضا:0
مجموع:69

در حال حاضر فعال:
بازدید دیروز: 107
بازدید امروز: 18
بازدید این ماه: 1795
بازدید کل: 314044