معاونت فني
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
کمينه
معرفي معاون فني
   

 

 
     
  
کمينه
شرح وظايف معاونت فني
   

شرح وظايف معاونت فني :

 

- مطالعه ، برنامه ريزي و نظارت بر عملكرد اجرايي ادارات زير مجموعه بخش فني شامل ادارات جنگلكاري ، بهره برداري ، بيابانزدايي ، مرتع و مهندسي اداره كل منابع طبيعي استان.

- تعيين نيازهاي مطالعاتي در سطوح شناسايي ، نيمه تفصيلي ، تفصيلي و اجرايي در زمينه هاي جنگل ، مرتع و بيابان.

- تعيين وبرآورد اعتبارات طرحهاي اجرايي.

- مسئوليت پيشنهاد طرحهاي اجرايي استان بر اساس سياستهاي محوري سازمان.

- همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي استاني بخش فني.

- نظارت بر تخصيص اعتبارات به واحدهاي تابعه.

- برنامه ريزي جهت هزينه كرد مربوط به طرحهاي ذيربط در حوزه مسئوليتي.

- تهيه گزارشات مالي و فيزيكي عملكرد واحد هاي تابعه.

- مسئوليت گروه نظارت و ارزشيابي عملكرد اداره كل منابع طبيعي استان.

- اعمال مديريت بر كميته فني استان.

- مطالعه ، برنامه ريزي و نظارت برمراحل تهيه ، تصويب و اجراي طرحهاي بخش جنگل ، مرتع و بيابان.

- شناسايي نيازهاي آموزشي علمي و تخصصي و پيگيري برنامه هاي آموزشي پرسنل ذيربط.

- پيگيري سياستها و برنامه هاي ارائه شده از سوي معاونتهاي مربوطه سازمان و دفاتر ستادي و ايجاد هماهنگي و ارتباط لازم.

- مطالعه و برنامه ريزي در راستاي اعمال نشانه گذاري درختان با رعايت اصول جنگلداري و جنگل شناسي و بررسي ساليانه سهميه طرحها و مطابقت لازم با كتابچه هاي مصوب طرحهاي جنگلداري (مختص معاونين فني شمال كشور ).

- انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق.


 
     
  
کمينه
................زمان
   

 
     
  
..................................نظرسنجی
   

 


نظر شما درباره کیفیت مطالب پورتال چه می باشد؟
 

تایید فرم ممیزی 
 
     
.................................کاربران آنلاین
   
عضويت:
آخرين ها:fakhrgholami
امروز جديد:0
ديروز جديد:0
سرتاسر:472

كاربران فعال:
بازدیدکنندگان :29
اعضا:0
مجموع:29

در حال حاضر فعال:
بازدید دیروز: 107
بازدید امروز: 18
بازدید این ماه: 1795
بازدید کل: 314044