به صفحه معاونت برنامه ريزي و پشتيباني خوش آمديد
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
کمينه
معرفي معاون برنامه ريزي و پشتيباني
   

 

 
     
  
کمينه
شرح وظايف معاونت برنامه ريزي و پشتيباني
   

شرح وظايف معاونت برنامه ريزی، توسعه مدیریت و منابع:

-          تشخيص و تعهد اسناد مالي اداره كل.

-          نظارت بر مسائل مالي با توجه به قوانين.

-    نظارت و ارائه براي امورات اداري شامل جذب، استخدام، بازنشستگي، مرخصي، گزارش كار و غيره در ارتباط با پرسنل.

-          تائيد نهايي احكام پرسنلي، نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در خصوص پرسنل.

-          نظارت و هماهنگي امورات پشتيباني و خدماتي اداره كل با ساير واحدها.

-          پيگيري امور مربوط به بودجه ريزي.

-          پيگيري موافقتنامه هاي استاني شامل تملك سرمايه اي و هزينه اي.

-          پيگيري تسهيلات بانكي مربوط به پروژه هاي منابع طبيعي و آبخيزداري و بيمه طرحها.

-          نظارت و پيگيري جذب در آمدهاي قانوني.

-          نظارت بر تخصيص اعتبارات به واحدهاي تابعه.

-          مسئوليت كميسيون معاملات و خسارات در اداره كل.

-          بررسي و پيگيري مشكلات اداري و مالي و طرحهاي واحدهاي ستادي و شهرستان.

-          تهيه گزارشات مالي، اداري، آماري و عملكرد ادره كل.

-          پيگيري طرحهاي تهيه شده توسط دفاتر فني و تامين اعتبار بر اساس قوانين بودجه.

-          ابلاغ دستور العملهاي قانون بودجه به واحدها.

-          نظارت و ارزشيابي عملكرد بر اساس برنامه هاي مصوب.

-          شركت در كميسيون ها، شوراي اداري و اموراتي كه ارجاع مي گردد.

-          انجام ساير امور طبق دستور مقام مافوق. 

 

 
     
  
کمينه
................زمان
   

 
     
  
..................................نظرسنجی
   

 


نظر شما درباره کیفیت مطالب پورتال چه می باشد؟
 

تایید فرم ممیزی 
 
     
.................................کاربران آنلاین
   
عضويت:
آخرين ها:fakhrgholami
امروز جديد:0
ديروز جديد:0
سرتاسر:472

كاربران فعال:
بازدیدکنندگان :9
اعضا:0
مجموع:9

در حال حاضر فعال:
بازدید دیروز: 107
بازدید امروز: 18
بازدید این ماه: 1795
بازدید کل: 314044