گالری عکس ترسیب کربن
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
کمينه
گالری عکس
   

احیای مرتع در غالب پروژه ترسیب کربن توسط جوامع محلی

بازدید نماینده ولی فقیه از پیشرفت پروژه و دوره های آموزشی

بازدید گروههای دانشجویی برای آشنایی با پروژه از نزدیک

بازدید نماینده ولی فقیه از فعالیت های احیایی پروژه
Page 1 of 2 1 2 > >>
آلبوم عکس پیشرفته